Wat doen we

Natuurlijk zijn we er voor u voor het standaard werk zoals:

  • het verzorgen van uw volledige administratie
  • het samenstellen van uw jaarrekening
  • het verzorgen van al uw aangiftes: omzetbelasting, loonbelasting, vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, dividendbelasting, overige belastingen en accijnzen
  • het verzorgen van uw salaris- en pensioenadministratie
  • evaluatie en advies over verzekeringen, pensioen, investeringen, etc.
  • het tijdig inleiden van een bedrijfsoverdracht of overname of het bijsturen in moeilijke tijden
  • en andere activiteiten op het gebied van bedrijfsbegeleiding, financieringen, samenwerkingen, contracten, fusuies & overnames, etc.

Wij proberen ons te onderscheiden door verder te kijken dan de kale cijfers en het uitvoeren van de bij een onderneming behorende verplichte handelingen.

Wij kijken waar u uw bedrijfsprocessen kunt verbeteren en waar voor u extra uitdagingen liggen om meer rendement te halen uit uw bedrijf, we bemiddelen in conflictsituaties om u via mediation een dure advocaat uit te sparen, wij adviseren u over uw voorgenomen investeringen, locatiekeuze of het opzetten van een eventuele filiaalvestiging en wij denken 24/7 met u mee. Dat geldt voor alle zaken waar u als ondernemer mee te maken krijgt.

Wij helpen u ook om stap voor stap (of in één keer als u dat wenst) uw administratie optimaal te automatiseren zodat u nog sneller geïnformeerd wordt over de actuele stand van zaken binnen uw bedrijf.

Wij willen, zonder dat u voor alles een factuur ontvangt, uw spreekbuis zijn en de vertrouwenspersoon die u zoekt.

Tot slot durven wij u te adviseren over niet alledaagse zaken, die u onderscheidend vermogen kunnen bieden, van starter tot gevestigd bedrijf.

Wij zijn niet standaard en hanteren aangename tarieven voor u.